Plant pil og gør en forskel


..for natur og dyr. Ved at plante pilestiklinge, kan du udnytte dyrkede arealer, store som små, eller markens våde hjørner, og forme din egen remise til gavn for vildtet både sommer og vinter.

Fælles for alle typerne er, at de er fremavlet til at være meget frosttålelige.

De er næsten fri for bladrust, galmyg og de fleste andre betydningsfulde sygdomme og skadedyr. Pilene er meget etableringssikre, de har tidligt løvspring (april/maj) og et meget sent løvfald hen i november måned.

Energipil indeholder 12-14% protein, hvilket er det samme som hvede. Derfor er en pilemark lige så god, som et fodertrug til hårvildtet.

Skærmbillede 2022 05 12 Kl. 09.24.13

VI KAN PLANTE FOR DIG


Vi kan plante dine marker med enten energi- eller jagtpil. Vi har et specialiseret hold og kommer med mandskab, maskiner, udstyr og plantemateriale. 

Energipil er til dig som ønsker en unik energiafgrøde. Den har høj tilvækst, gode miljøegenskaber og er en god økonomisk attraktiv afgrøde.

Jagtpil er godt til at skabe et åndehul i terrænet. Mange planter jagtpil for at skabe gode faciliteter for råvildt. Dyrene nyder godt af de sukkerholdige pileskud. 

Ønsker du yderligere information om høst og priser, kan du kontakte os på tlf. 9696 6200. 


Plantning af pil

HVAD ER FORSKELLEN PÅ
ENERGIPIL OG JAGTPIL?


ENERGIPIL

 

Krydsninger af dyrkningssikre sorter der sætter mange skud. De fleste er kendetegnet ved flere meters tilvækst om året.

Tora:
En meget nem energipil, der giver nogle af de højeste høstudbytter i markbruget. Tora sætter lange, let snoede stammer og ikke så mange sideskud, som mange andre energipil typer. Det gør at specielt pürsch på hårvildt er spændende, da man kan gå for enden af marken og spotte ned igennem rækkerne, hvor dyrene ligger. Når dyrene er spottet, er det op til jægerens pürsch egenskaber at nærme sig dyrene.

Inger:
Energi sort der på velplejet og passet areal godt kan opnå 4 meters tilvækst i planteåret.

Tordis:
En meget etableringssikker pilesort. den breder sig med mange sideskud fra roden efter to år. Ved optimal pasning og rimelige vækstbetingelse, når den 3-4 meter i højden i etableringsåret.

Fremspiringsprocenten på et veletableret såbed er ca. 95 % ved optimal pasning. På jord med stort ukrudts tryk vil fremspiringsprocenten normalt være lavere.

Bjørn:
Etableringssikker på både tør og fugtig jord. Meget kraftig hovedstamme og busket vækst.

LÆS MERE OM ENERGIPIL

JAGTPIL

 

Sorter af pil der foretrækkes af vildtet. Bliver bidt hårdt af klovbærende vildt. Langsomt voksende og kræver god pleje i etableringsperioden.

Karin:
En af de foretrukne pil til klovbærende vildt. Karin kræver en god jord med vandholdende evne for sikker etablering.

Gudrun:
En sort der ikke bliver så høj i sin tilvækst, men sætter mange skud efter nedklipning. Gudrun har store og brede blade og er en klon som vildtet er glad for at stå i da den yder god dækning (og tilsyneladende smager godt) 

Torhild:
Fantastisk jagtpil. Nem at etablere med mange skud. Har stor tilvækst.

LÆS MERE OM JAGTPIL