IMG 1931 Sæsonvare

Jagtkasse ØKO

Prøvekasse - jagtpil
1.245,00 DKK
Se produkt
Skærmbillede 2023 10 26 Kl. 15.24.12 Sæsonvare

Jagtpil stiklinger - Større mængder

Ring for pris på tlf. 9696 6200
Se produkt
306415B9 C627 42D3 849E 0EC4ED68D258 1 105 C

Tilplantning af større arealer +1 hektar

Ring for pris tlf. 9696 6200
Se produkt
40 Cm Pil I Bundt 500X500 Sæsonvare

Jagtpil stiklinger Gudrun ØKO

DEMOPAKKE - 100 STK.
445,00 DKK
Se produkt
40 Cm Pil I Bundt 500X500 Sæsonvare

Jagtpil stikling Karin ØKO

DEMOPAKKE - 100 STK.
445,00 DKK
Se produkt
40 Cm Pil I Bundt 500X500 Sæsonvare

Jagtpil stikling Torhild ØKO

DEMOPAKKE - 100 STK.
445,00 DKK
Se produkt

ANVENDELSE AF JAGTPIL 


Mange planter jagtpil for at skabe gode faciliteter for råvildt. På NY VRAA er vi en del ivrige jægere, og siden vi i 1989 plantede det første areal med pil, må vi sige, at det har gjort underværker for jagten. Der er et rigt dyreliv i pilen, og vi tæller agerhøns, harer og råvildt i hobetal. 

 

 

Raadyr Jagt Pil Jagtpil Pilemark Vildt

PLANT JAGTPIL
- TIL GAVN FOR DIG OG VILDTET


Der er rigtig mange fordele ved at plante en pilemark. Piletræer er ikke så krævende med hensyn til jordbundsforhold og de er meget tolerante overfor fugtige forhold. Andre fordele som kan nævnes er:

  • Landmanden der ejer jorden, kan få et positivt dækningsbidrag på sin agerjord. 

  • Vildtet og insekterne får et område, der kan holdes fri for kemikalier og tunge maskiner i de kritiske perioder, når de jordrugende fugle ligger på rede, når harene har killinger, og når de nye rålam er sat.  

  • Jægeren får et areal, hvor der altid er noget hjemme. Både i bukkejagten, hvor de fine pilestokke fejes med stor fornøjelse at den territoriehævdende buk, men også i den store jagtsæson, hvor alle former for vildt søger ly i pilemarkerne.

  • Vildtmagneten i det åbne landskab redder mange fugle og dyr fra den hårde tilværelse, der præger markvildtet i det intensive landbrug.  Herfra er det så op til jægeren at høste af overskuddet.

PLANTNING AF JAGTPIL


Vi kan plante dine marker med enten energi- eller jagtpil. Vi har et specialiseret hold og kommer med mandskab, maskiner, udstyr og plantemateriale. 

Energipil er til dig som ønsker en unik energiafgrøde. Den har høj tilvækst, gode miljøegenskaber og er en god økonomisk attraktiv afgrøde.

Jagtpil er godt til at skabe et åndehul i terrænet. Mange planter jagtpil for at skabe gode faciliteter for råvildt. Dyrene nyder godt af de sukkerholdige pileskud. 

Ønsker du yderligere information om høst og priser, kan du kontakte os på tlf. 9696 6200. 


Plantning af pil
Skærmbillede 2022 05 12 Kl. 09.24.13

HVAD ER FORSKELLEN PÅ ENERGIPIL OG JAGTPIL?


ENERGIPIL

 

Krydsninger af dyrkningssikre sorter der sætter mange skud. De fleste er kendetegnet ved flere meters tilvækst om året.

Tora:
En meget nem energipil, der giver nogle af de højeste høstudbytter i markbruget. Tora sætter lange, let snoede stammer og ikke så mange sideskud, som mange andre energipil typer. Det gør at specielt pürsch på hårvildt er spændende, da man kan gå for enden af marken og spotte ned igennem rækkerne, hvor dyrene ligger. Når dyrene er spottet, er det op til jægerens pürsch egenskaber at nærme sig dyrene.

Inger:
Energi sort der på velplejet og passet areal godt kan opnå 4 meters tilvækst i planteåret.

Tordis:
En meget etableringssikker pilesort. den breder sig med mange sideskud fra roden efter to år. Ved optimal pasning og rimelige vækstbetingelse, når den 3-4 meter i højden i etableringsåret.

Fremspiringsprocenten på et veletableret såbed er ca. 95 % ved optimal pasning. På jord med stort ukrudts tryk vil fremspiringsprocenten normalt være lavere.

Bjørn:
Etableringssikker på både tør og fugtig jord. Meget kraftig hovedstamme og busket vækst.

LÆS MERE OM ENERGIPIL

JAGTPIL

 

Sorter af pil der foretrækkes af vildtet. Bliver bidt hårdt af klovbærende vildt. Langsomt voksende og kræver god pleje i etableringsperioden.

Karin:
En af de foretrukne pil til klovbærende vildt. Karin kræver en god jord med vandholdende evne for sikker etablering.

Gudrun:
En sort der ikke bliver så høj i sin tilvækst, men sætter mange skud efter nedklipning. Gudrun har store og brede blade og er en klon som vildtet er glad for at stå i da den yder god dækning (og tilsyneladende smager godt) 

Torhild:
Fantastisk jagtpil. Nem at etablere med mange skud. Har stor tilvækst.

LÆS MERE OM JAGTPIL