JAGTPIL 

Pil (2) (1) (1)

PILSORTER OG EGENSKABER

Ved at plante pilestiklinge, kan du udnytte dyrkede arealer, store som små, eller markens våde hjørner, og forme din egen remise til gavn for vildtet både sommer og vinter.

Fælles for alle typerne er, at de er fremavlet til at være meget frosttålelige.

De er næsten fri for bladrust, galmyg og de fleste andre betydningsfulde sygdomme og skadedyr. Pilene er meget etableringssikre, de har tidligt løvspring (april/maj) og et meget sent løvfald hen i november måned.

Energipil indeholder 12-14% protein, hvilket er det samme som hvede. Derfor er en pilemark lige så god, som et fodertrug til hårvildtet.

For alle nedenstående pil gælder, at plantes og passes de optimalt, vil de i de fleste tilfælde nå 1½ til 3½ meter i tilvækst allerede i planteåret.

ET ÅNDEHUL I TERRÆNET


Lav et åndehul i terrænet. I nutidens landbrug med store marker, tynde læhegn og monokultur, skylder vi både som landmænd og jægere, at give dyrene et åndehul i form af en pilekultur. Der giver markvildtet læ for sprøjten og gyllevognen. Det bør være en del af godt landmandsskab.

Råvildt og harer nyder især godt af de sukkerholdige pileskud, der nippes i toppen af både primære og sideskud.

Agerhøns, fasaner, harer og råvildt nyder alle godt af fristedet. Lad ukrudtet vokse op mellem rækkerne og det naturlige fødekammer rækker langt ind i frostmånederne. Det er et godt supplement til de ensformige markafgrøder.

Fuglevildtet nyder godt af både frøukrudtet imellem rækkerne og så den store mængde bladlus der naturligt færdes i pilekulturene. Det fremherskende ukrudt med fødemulighed for dyrene er især pileurter, gråbynker, brændenælder og div. græsarter.

Skærmbillede 2023 10 26 Kl. 15.24.12
IMG 2637

JAGTPLEJE


For at bevarer de gode forhold for vildtet, er det nødvendigt at vedligeholde sin vedvildtager.

Når pilene bliver 2 til 3 år, kan de med fordel klippes i 1 meters højde, hvorefter pilene væltes helt eller delvist overskårende ned over hinanden. Den delvist overskårende pil vil vokse videre i liggende tilstand. Blandet med højtvoksende græs dannes der huler inde ved stammerne og dermed gode muligheder for fasanerne til af finde ly for vådt vejr. Et drømmeterræn for spaniels.

Læs mere om pasning og pleje af din jagtpil via linket herunder.

 

JAGTPLEJE

SORTER OG EGENSKABER


Der findes forskellige typer af jagtpil, som har forskellige egenskaber, udseende og virkning. 

Karin:
En af de foretrukne pil til klovbærende vildt. Karin kræver en god jord med vandholdende evne for sikker etablering.

Gudrun:
En sort der ikke bliver så høj i sin tilvækst, men sætter mange skud efter nedklipning. Gudrun har store og brede blade og er en klon som vildtet er glad for at stå i da den yder god dækning (og tilsyneladende smager godt) 

Torhild:
Fantastisk jagtpil. Nem at etablere med mange skud. Har stor tilvækst.


KØB JAGTPIL
IMG 1932

ANVENDELSE AF JAGTPIL Mange planter jagtpil for at skabe gode faciliteter for råvildt. På NY VRAA er vi en del ivrige jægere, og siden vi i 1989 plantede det første areal med pil, må vi sige, at det har gjort underværker for jagten. Der er et rigt dyreliv i pilen, og vi tæller agerhøns, harer og råvildt i hobetal. 

 

 

Skærmbillede 2022 05 12 Kl. 09.24.13

PLANTNING AF PIL


Vi kan plante dine marker med enten energi- eller jagtpil. Vi har et specialiseret hold og kommer med mandskab, maskiner, udstyr og plantemateriale. 

Energipil er til dig som ønsker en unik energiafgrøde. Den har høj tilvækst, gode miljøegenskaber og er en god økonomisk attraktiv afgrøde.

Jagtpil er godt til at skabe et åndehul i terrænet. Mange planter jagtpil for at skabe gode faciliteter for råvildt. Dyrene nyder godt af de sukkerholdige pileskud. 

Ønsker du yderligere information om høst og priser, kan du kontakte os på tlf. 9696 6200. 


Plantning af pil

VEJLEDNINGER


10 PUNKTS VEJLEDNING

- Plantning af pilestiklinger


En kort og overskuelig vejledning i plantning af pilestiklinger. Pil skal plantes i perioden midt marts til midt juni. Læs den fulde vejledning i linket herunder.

10 punkts vejledning

REVIRPLEJE

- Plantning og pasning af pil


Pil har rigtig mange gode egenskaber og er en meget taknemmelig plante at etablere. Samtidigt sikre du et rigtig godt tilskud af foder til vildtet hen over efteråret og vinteren.

Se vejledning

INFO OM JAGTPIL

- Kort fortalt om jagtpil


Pil er meget etableringssikker og har hurtig tilvækst, så du indenfor et par år allerede kan have en tilvokset remise. Følg linket nedenfor for kort info om pil og jagtpil.

Jagtpil folder