PILØER


Noget af den økologiske pil vi høster på vores marker, får Ole fra OR Jagt & Naturpleje. Dem bruger han til at lave levende pileøer af. 

Pil6 Kopi

PILEØER
- KLART VAND I SØEN

De flydende pileøer kan blandt andet bruges til at oprense vand i søer og lignende for overskydende næringsstoffer. 

En flydende pileø ser desuden også flot ud og giver godt dække til fiskeyngel og brugbare, rævesikre redesteder for vandrugende fugle. Den flydende pileø her er opbygget som en måtte flettet af store pileskud. Den kan enten tøjres eller flyde frit, og pilen kommer efter et par år op i ca. en meters højde.

Pilen er økologisk, og øen er samlet med bindegarn, så der er f.eks. ikke er brugt plastik. Målene er 2,5 * 2 meter, og øerne opbevares i kølehus, før de leveres til kunderne. Herefter skal de ud i vandet hurtigst mulig og senest efter to – tre dage. Pil er hurtigvoksende og optager meget kvælstof fra vandet, så øen kan have en vandrensende effekt i algerige søer. Derfor bør den trækkes ind og skæres ned før løvfald, så der ikke kommer for meget dødt plantemateriale i vandet. Efterfølgende skubbes øen tilbage i søen.

Pileøen har også vist sig meget effektiv i små søer ved golfbaner.

LÆS MERE