PLANTNING, PASNING OG JAGTPLEJE

72E0BF8C 870B 481F A538 C4D71524F7A1 1 105 C

PILEMARKEN - TIL GAVN FOR ALLE

Der er rigtig mange fordele ved at plante en pilemark. Piletræer er ikke så krævende med hensyn til jordbundsforhold og de er meget tolerante overfor fugtige forhold. Andre fordele som kan nævnes er:

  • Landmanden der ejer jorden, kan få et positivt dækningsbidrag på sin agerjord. 
  • Vildtet og insekterne får et område, der kan holdes fri for kemikalier og tunge maskiner i de kritiske perioder, når de jordrugende fugle ligger på rede, når harene har killinger, og når de nye rålam er sat.  
  • Jægeren får et areal, hvor der altid er noget hjemme. Både i bukkejagten, hvor de fine pilestokke fejes med stor fornøjelse at den territoriehævdende buk, men også i den store jagtsæson, hvor alle former for vildt søger ly i pilemarkerne.
  • Vildtmagneten i det åbne landskab redder mange fugle og dyr fra den hårde tilværelse, der præger markvildtet i det intensive landbrug.  Herfra er det så op til jægeren at høste af overskuddet.

PLANTNING

Både 20-, 40-, og 60 cm stiklinger kan bruges.

20 cm stiklinger bruges hovedsageligt i bearbejdet jord med et regulært såbed. De plantes helt i jorden, så ikke de stikker ovenud. Efterfølgende er der mulighed for rækkepleje både mekanisk og kemisk. Stiklinge på både 40 cm og 60 cm stiklinge er væsentlig mere etableringssikre, og den ekstra længde sikrer en meget robust "moderplante". De længere stiklinge er ikke så sarte for ukrudtstrykket, men vi anbefaler at arealet renholdes - specielt i etableringsåret. Sørg for sort jord de første 40-60 dage efter plantning.

Stiklingerne stikkes halvvejs i jorden, så pilene har mulighed for at konkurrere med græs- og frøukrudt.

Plantes de på et drænet areal skal de gerne klippes ned med jævne mellemrum for ikke at danne en pælerod der kan gå ned i drænrørene og stoppe dem.

Plantes de på sandede arealer, kvitterer en etableret pilekultur gerne med en meter i højden, hvis den vandes en tør sommer  i forhold til et ikke vandet areal.

Plant pilene med en rækkeafstand, så det vil være muligt at køre imellem rækkerne med en smal plæneklipper. Det kan jo vise sig, at ukrudtstrykket er så stort på et givent sted, at pilen bliver overhalet og kvalt af ukrudt. I et givent tilfælde vil tre gange klipning om sommeren med plæneklipperen være nok til at pilen kan overleve og overhale ukrudtet.

PASNING

Klip pilen ned første år

Efter et års vækst er det vigtigt at klippe pilene ned, for at opnå en buskning, der giver et større bunddække og derved en bedre læeffekt. 

I etableringsåret skyder en pilestikling (40 og 60 cm) op med fire til seks skud. Hvis de herefter klippes tilbage skyder de året efter op med tolv til tyve skud, som derved giver en tættere bevoksning, der tilmed kan konkurrere bedre med ukrudtet.

Klip pilene tilbage med enten en buskrydder eller en plæneklipper. Dette skal gøres i frostperioden, hvor pilen ikke er i vækst.

Klip pilene så langt nede ved jorden som muligt.

For at bevare lidt dækning i remisen kan man vælge et klippe en halvdel ned år et og resten år to. 

For naturen og vildtets skyld, så undgå kemisk bekæmpelse af ukrudt imellem rækkerne. Nok vil piletræerne blive holdt lidt nede af ukrudtstrykket og måske være et år længere om at komme op i højden. Til gengæld får vildtet et godt bunddække med rige fødemuligheder.

Pilene bliver det første år fra ca. 80 cm til 1,5 meter alt efter plantetidspunkt, jordbundsforhold, ukrudtstryk og vildtbid. 

PLANT DINE PIL I APRIL/MAJ NÅR CHANCEN FOR NATTEFROST ER VÆK. HERVED OPNÅR DU DE BEDSTE RESULTATER. 

PLANTNING 

Vi kan plante dine marker med enten energi- eller jagtpil.
Energipil er til dig som ønsker en unik energiafgrøde. Den har høj tilvækst, gode miljøegenskaber og er en god økonomisk attraktiv afgrøde.
Jagtpil er godt til at skabe et åndehul i terrænet. Mange planter jagtpil for at skabe gode faciliteter for råvildt. Dyrene nyder godt af de sukkerholdige pileskud. 
Ønsker du yderligere information om høst og priser, kan du kontakte os på tlf. 9696 6200. 
3419400D A39C 442A 8221 EDFD5D718DE8 1 105 C
7951A76C 88B9 480D 819F 6A2B2CF17751 1 105 C

JAGTPLEJE

Når pilene bliver 2 til 3 år, kan de med fordel klippes i 1 meters højde, hvorefter pilene væltes helt eller delvist overskårende ned over hinanden. Den delvist overskårende pil vil vokse videre i liggende tilstand. Blandet med højtvoksende græs dannes der huler inde ved stammerne og dermed gode muligheder for fasanerne til af finde ly for vådt vejr. Et drømmeterræn for spaniels.

For at stoppe fasanerne fra at løbe ud af remisen kan der med stor fordel laves en startbane i forbindelse med krattet. Fasanerne er ikke meget for at skulle krydse et åbent stykke. Her vil fuglene trykke inde i krattet, før de bliver presset nok af hundene til at lette. Hold startbanerne slået hele sommeren, så nyklækkede kyllinger kan komme ud at tørre efter en tung dansk sommerbyge. De samme startbaner kan med fordel benyttes som foderspor, hvor foderet bredspredes.  

Vildtet benytter ofte ledelinier i terrænnet. Forbind evt. remiser og fodermarker med en hurtigt voksende ledelinje. Her går fuglene i sikkerhed for de flyvende prædatorer. Jagtmæssigt er det altid spændende at gå ledelinjerne igennem, da de tiltrækker alle former for vildt. Det kan både være harer, agerhøns, fasaner, råvildt og snepper, der skyder ud af pilene. 

HØST 

Vi tilbyder høst af energipil over hele landet. Ønsker du yderligere information om høst og priser, kan du kontakte os på tlf. 9696 6200. 
Til de store områder, hvor vi høster mange hektarer kører med en Claas Jaguar 960 Terra Trac. Her kan vi også beskære større og tykkere pilegrene. 
41F387DE 2271 458A 986F 05332F813618 1 105 C