PILESORTER

Pil (2)

PILSORTER OG EGENSKABER

Ved at plante pilestiklinge, kan du udnytte dyrkede arealer, store som små, eller markens våde hjørner, og forme din egen remise til gavn for vildtet både sommer og vinter.

Fælles for alle typerne er, at de er fremavlet til at være meget frosttålelige.

De er næsten fri for bladrust, galmyg og de fleste andre betydningsfulde sygdomme og skadedyr. Pilene er meget etableringssikre, de har tidligt løvspring (april/maj) og et meget sent løvfald hen i november måned.

Energipil indeholder 12-14% protein, hvilket er det samme som hvede. Derfor er en pilemark lige så god, som et fodertrug til hårvildtet.

For alle nedenstående pil gælder, at plantes og passes de optimalt, vil de i de fleste tilfælde nå 1½ til 3½ meter i tilvækst allerede i planteåret.

ENERGIPIL

Tora:
En meget nem energipil, der giver nogle af de højeste høstudbytter i markbruget. Tora sætter lange, let snoede stammer og ikke så mange sideskud, som mange andre energipil typer. Det gør at specielt pürsch på hårvildt er spændende, da man kan gå for enden af marken og spotte ned igennem rækkerne, hvor dyrene ligger. Når dyrene er spottet, er det op til jægerens pürsch egenskaber at nærme sig dyrene.

Inger:
Energi sort der på velplejet og passet areal godt kan opnå 4 meters tilvækst i planteåret.

Tordis:
En meget etableringssikker pilesort. den breder sig med mange sideskud fra roden efter to år. Ved optimal pasning og rimelige vækstbetingelse, når den 3-4 meter i højden i etableringsåret.

Fremspiringsprocenten på et veletableret såbed er ca. 95 % ved optimal pasning. På jord med stort ukrudts tryk vil fremspiringsprocenten normalt være lavere.

Bjørn:
Etableringssikker på både tør og fugtig jord. Meget kraftig hovedstamme og busket vækst.

Du kan købe energistiklinge i vores webshop her.

JAGTPIL

Karin:
En af de foretrukne pil til klovbærende vildt. Karin kræver en god jord med vandholdende evne for sikker etablering.

Gudrun:
En sort der ikke bliver så høj i sin tilvækst, men sætter mange skud efter nedklipning. Gudrun har store og brede blade og er en klon som vildtet er glad for at stå i da den yder god dækning (og tilsyneladende smager godt) 

Torhild:
Fantastisk jagtpil. Nem at etablere med mange skud. Har stor tilvækst.

Du kan købe jagtpilstiklinge i vores webshop her.

IMG 1502

POPPEL

Træet vokser hurtigt op og giver højde i en remise til fasanernes nattesæde. Den kan med fordel opstammes efter nogle års vækst, så der kan komme lys ned til underbevoksningen. 

Generelt for at poppel trives skal den plantes i læ, på varm jord med adgang til vand.

Poppel er meget sart overfor kemikalier og mekanisk renholdelse. Derfor anbefaler vi, at arealet der skal plantes enten reolpløjes eller at der laves en plantning, hvor der kan renholdes med hånd eller klippes med græsslåmaskine ind til planterne. Læs mere om popplen under energipil.

BUKKESTOKKE 

Stokken bruges både til at lokke bukken frem fra skjulet, ude i det fri. For at tilse fejningen eller om der er rivaler i området. Stokken kan 
også med fordel bruges til at markere, hvor langt man mener man 
vil skyde. Plant f.eks stokken 100 meter fra hochstanden. Så kan man derfra vurdere, hvor langt skuddet, der skal afgives er. 

Du finder pakke med 10 stk. bukkestokke her

Bukkestokke 500X500