Poppel

Ny Vraa Bioenergy I/S er ligeledes forhandler af popler.

På Ny Vraa Bioenergy har vi ca. 30 ha tilplantet med poppel. Det er en praktisk afprøvning af forskellige sorter så vi kan rådgive vores kunder til at investere i det rigtige materiale. I disse år har vi følgende sorter i afprøvning. Muhle Larsen, Pyramide poppel, Japansk poppel, Germansk poppel, Af2, Monviso og AF8.

 

Bestilling og spørgsmål kan rettes til tlf. 9696 6200 eller mail: nyvraa@nyvraa.dk

 

Popler.

Poppel er visuelt et godt alternativ til pil på større eller mindre arealer. Man får lidt mere skovforemmelse når man går rundt i plantager med høje træer end hvis man går i de tætte og buskede pilekulturer.

Lokaliteten hvor poppel plantes og valget af den korrekte sort er nærmest altafgørende for hvordan kulturen kommer igang.

Når poppel plantes som stikling kræver den varm jord, hvor der samtidig er vand til rådighed. Som tommelfingerregel skal man se på at hvis der på arealet vokse en afgrøde med rimeligt udbytte, så kan der også vokse poppel. De første par år er poplen meget vindfølsom og den er samtigig sart overfor kold jord, såsom humus og i øvrigt vandlidende arealer.

 

Sorter

Fælles for de sorter vi har i afprøvning er at det er svære at etablere hvis lokaliteten ikke er optimal. Visse sorter skuffer udbyttemæssigt med op til 70 % dårligere udbytte end de bedste sorter planter på samme jordtype. Netop derfor tester vi alle de sorter vi bliver tilbudt opformering af, før vi markedsfører planterne.

De nye Italienske sorter(AF2, AF8 og Monviso) har vi til at vokse her nu på tredie år. Resultaterne af afprøvninger viser at de vokser godt på den rigtige lokalitet. Dog er Danmark beliggende i den yderste grænse af klimazonen for at man kan opnå en tilstrækkelig tilvækst på gennemsnitsjorden.

 Ny Vraa Bioenergy har valgt at markedsføre OP42, som det plantemateriale vi kan stå inde for. Sorten er bedst kendt som ammetræ i læhegn og er kendt som værende højt ydende fra de fleste lokaliteter rundt i landet.

 

Op 42 er en vestamerikansk balsampoppel der tåler klimaet på de nordlige breddegrader. Den er løvfældende og har en opret kegleformet vækst.

Den tåler at blive beskåret kraftigt og endog at blive høstet helt ned hvert år. Efter nedklipning busker poplen sig og sætter normalt 4-6 sideskud.

Bladene er store og mørkgrønne på oversiden og lyse nærmest sølvagtige på undersiden.

Knopperne er meget klæbrige og dufter behageligt af balsam hen over foråret.

 

Dyrkning

Areal bør reolpløjes i 50-60 cm. dybde. Poppel tåler nærmest ikke kemikalier når de er i vækst og de tåler kun skånsom mekanisk renholdelse, derfor er reolpløjningen at foretrække så renholdelsen kan holdes på et minimum de første år af etableringen.

Plantningen skal foregå med en håndplantemaskine eller udføres manuelt da det essentielle i etaleringsfasen er at stiklingens øverste skud står over jorden. Derfor skal poplen plantes så 2-3 cm stikker op af jorden. Modsat pil skal arealet ikke tromles efterfølgende.

Renholdelse de følgende år kan foretages med græsslåmaskine mellem rækkerne da poppel oftest plantes på 3x3 meter.

Renholdelse er essentielt de første år i etableringsfasen. Om der klippes,sprøjtes hakkes eller andet er ligegyldigt bare der bliver gjort aktivt for at holde træerne fri for ukrudt herunder især kvik græs.

For at opnå arealtilskud skal der som minimum plantes 2000 planter pr. ha.

Kvælstofkvoten til poppel er 120 kg. N

 

Høst

Poppel kan dyrkes i kortomdrift D.v.s hvor de høstes hvert andet år med pilehøster. Det kræver dog et planteantal på minimum 2000 planter/ha for at opnå etableringstilskud og arealstøtte.

Det mest brugte herhjemme er dog at lave en længervarende omdrift hvor poplen står i 10 år før den høstes ned. Økonomien i 10 års omdrift findes der ikke nogle veldokumenterede tal på men et forsigtigt bud herfra er et udbytte på 6-9 tons tørstof årligt.

 Vandprocentes ved høst er ca 55%. Poppel er et af de få træer hvor syrefældning er svær at praktisere. Syrefældning er en metode der ofte bruges i skovbrug til at tørre træ hurtigt ned. De fældes med blade på og bladene trækker derefter en stor procentdel vand ud fra træet. Det er normalt effektivt dog skal en poppel tørre minimum et år før vandindholdet kommer under 30%.

Det mest effektive er høst med skovmaskiner hvor poplen fældes og flises i samme arbejdsgang. Derefter kan den lagres på en plads hvis flisen skal tørre yderligere ned eller den kan leveres dierkte til varmeværk.

De fleste moderne flisfyrede varmeværker har røgvasker i deres keddel og skal derfor bruge vandindholdet i træet til at få kedlen til at yde optimalt. Derfor vil værkerne helst have flis med et vandindhold på mellem 40 og 45% vand.

Vær opmærksom på at i områder med "skov uønsket" kan kommunen forlange at poplen skal fældes efter fem års vækst.

 

Efter høst

Poplen kan gødes op og en renholdelses strategi kan planlægges hvis det skønnes nødvendigt.

Poplen skyder igen med flere rodskud. Et til to skud bliver dominerende og de mindre skud visner væk efterhånden.

 

  

 

 

Poppler. 

 

Pris pr. stk. + moms         > 1.000 stk.      
20 cm  stiklinge                 2,88 kr.  2,00 kr.                  
40 cm stiklinge 5,50 kr.  3,60 kr.
60 cm stiklinge 7,95 kr.  4,60 kr.
80 cm stiklinge 10,95 kr.  5,00 kr.
100 cm stiklinge 13,95 kr.  5,40 kr.

 

Ved større bestillinger, ring venligst for pris.

Ny Vraa Bioenergi I/S - Tlf.: +45 9696 6200