Plantning & pasning

Hvad gør jeg?


Både 20, 40 og 60 cm stiklinger kan bruges, men de seneste år har vi hovedsageligt kun solgt 40 og 60 cm stiklinge.

 

20 cm stiklinger bruges hovedsageligt i bearbejdet jord med et regulært såbed. De plantes helt i jorden, så ikke de stikker ovenud. Efterfølgende er der mulighed for rækkepleje både mekanisk og kemisk.

 

Stiklinge på både 40 cm og 60 cm stikinge er væsentlig mere etableringssikre, og den ekstra længde sikrer en meget robust "moderplante". De længere stiklinge er ikke så sarte for ukrudtstrykket, men vi anbefaler at arealet renholdes - specielt i etableringsåret. Sørg for sort jord de første 40-60 dage efter plantning.


Stiklingerne stikkes halvvejs i jorden, så pilene har mulighed for at konkurrere med græs- og frøukrudt.

 

Piletræer er ikke krævende med hensyn til jordbundsforhold. Enddog er de meget tolerante overfor for fugtige forhold.

Plantes de på et drænet areal skal de gerne klippes ned med jævne mellemrum for ikke at danne en pælerod der kan gå ned i drænrørene og stoppe dem.

 

Plantes de på sandede arealer, kvitterer en etableret pilekultur gerne med en meter i højden, hvis den vandes en tør sommer  i forhold til et ikke vandet areal.

 

Plant pilene med en rækkeafstand, så det vil være muligt at køre imellem rækkerne med en smal plæneklipper. Det kan jo vise sig, at ukrudtstrykket er så stort på et givent sted, at pilen bliver overhalet og kvalt af ukrudt. I et givent tilfælde vil tre gange klipning om sommeren med plæneklipperen være nok til at pilen kan overleve og overhale ukrudtet.Pasning

 

Efter et års vækst er det vigtigt at klippe pilene ned, for at opnå en buskning, der giver et større bunddække og derved en bedre læeffekt. 


I etableringsåret skyder en pilestikling (40 og 60 cm) op med fire til seks skud. Hvis de herefter klippes tilbage skyder de året efter op med tolv til tyve skud, som derved giver en tættere bevoksning, der tilmed kan konkurrere bedre med ukrudtet.


Klip pilene tilbage med enten en buskrydder eller en plæneklipper. Dette skal gøres i frostperioden, hvor pilen ikke er i vækst.

Klip pilene så langt nede ved jorden som muligt.

For at bevare lidt dækning i remisen kan man vælge et klippe en halvdel ned år et og resten år to. For naturen og vildtets skyld, så undgå kemisk bekæmpelse af ukrudt imellem rækkerne. Nok vil piletræerne blive holdt lidt nede af ukrudtstrykket og måske være et år længere om at komme op i højden. Til gengæld får vildtet et godt bunddække med rige fødemuligheder.


Pilene bliver det første år fra ca. 80 cm til 1,5 meter alt efter plantetidspunkt, jordbundsforhold, ukrudtstryk og vildtbid.


Fyld stokerfyret med dine pil. Hvad mener vi med det? Pilen giver både vildt OG varme, da ca. 1 ha. høstet pilemark, der er optimalt passet og plejet, svarer til ca. 5000 liter fyringsolie pr år ved høst i år 3 eller 4.

Ny Vraa Bioenergi I/S - Tlf.: +45 9696 6200