Pil i landbrugsland

Lav et åndehul i terrænet. I nutidens landbrug med store marker, tynde læhegn og monokultur, skylder vi både som landmænd og jægere, at give dyrene et åndehul i form af en pilekultur. Der giver markvildtet læ for sprøjten og gyllevognen. Det bør være en del af godt landmandsskab.
Råvildt og harer nyder især godt af de sukkerholdige pileskud, der nippes i toppen af både primære og sideskud.

Agerhøns, fasaner, harer og råvildt nyder alle godt af fristedet. Lad ukrudtet vokse op mellem rækkerne og det naturlige fødekammer rækker langt ind i frostmånederne. Det er et godt supplement til de ensformige markafgrøder.

Fuglevildtet nyder godt af både frøukrudtet imellem rækkerne og så den store mængde bladlus der naturligt færdes i pilekulturene. Det fremherskende ukrudt med fødemulighed for dyrene er især pileurter, gråbynker, brændenælder og div. græsarter.Ny Vraa Bioenergi I/S - Tlf.: +45 9696 6200