Energipil (7) 787X787

Jagtkasse

910,00 DKK

Beskrivelse

KAN BESTILLES NU, MEN LEVERES FØRST I PERIODEN FRA CA.. 15. MARTS TIL 15. JUNI EFTER NÆRMERE AFTALE.

Blanding med 4 forskellige økologiske pilesorter med i alt 400 stiklinger - 40 cm.

Der medfølger udførlig plante- og pasningsvejledning.

Skriv gerne i bemærkningsfeltet mht. leveringstidspunkt. Stiklingene kommer direkte fra kølehuset, inden de sendes og kan holde sig 4-6 dage, inden de plantes. 

NB - Certificeret plantemateriale.

Vi er glade for, at du har valgt at købe en eller flere af vores pilekloner. Pileklonerne er sortbeskyttet i henhold til EU's forordning nr. 2100/94 om forædlerretten og har benævnelsen EU9312.

Sortbeskyttelsen indebærer, at alt opformering, produktion og salg af stiklinge, markedsføring, eksport m.m. uden samtykke fra indehaveren af ophavsretten (her Lantmännen) er forbudt. Overtrædelse af denne kan medføre erstatningsansvar, samt at den ulovlige opformerede pil beslaglægges/destrueres.

Det er således ikke tilladt, at invitere venner, kollegaer m.m. til selvhøst på de arealer, hvor pilen er plantet uagtet, at I ikke opkræver penge herfor.

Ny Vraa I/S er licensieret til at forhandle det plantemateriale vi sælger, og indestår, på vegne af indehaveren af ophavsretten, at gældende regler overholdes.