Belgisk Hegn 787X787

Belgisk pilehegn // Dobbelt flet

795,00 DKK

Beskrivelse

BELGISK PILEHEGN - DOBBELT FLET

Sæsonvare - Sælges fra ca. 1. april til 31. maj.

Et belgisk hegn er et flot og naturligt pilehegn som alternativ til en almindelig hæk. Det er et levende hegn og allerede i løbet af det første år vil du opleve at løvet vokser tæt. De skud som vil komme kan enten klippes af med en beskæresaks eller flettes videre ind i hækken. 

Du får 102 stk. økologiske helskuds stiklinge til selvflet af belgisk hegn. Helskuddene måler ca. 230 cm - det vil sige du kan lave et færdigt hegn, der måler ca. 150 cm i højden.

Udførlig plantevejledning medfølger.

NB - Certificeret plantemateriale.

Vi er glade for, at du har valgt at købe en eller flere af vores pilekloner. Pileklonerne er sortbeskyttet i henhold til EU's forordning nr. 2100/94 om forædlerretten og har benævnelsen EU9312.

Sortbeskyttelsen indebærer, at alt opformering, produktion og salg af stiklinge, markedsføring, eksport m.m. uden samtykke fra indehaveren af ophavsretten (her Lantmännen) er forbudt. Overtrædelse af denne kan medføre erstatningsansvar, samt at den ulovlige opformerede pil beslaglægges/destrueres.

Det er således ikke tilladt, at invitere venner, kollegaer m.m. til selvhøst på de arealer, hvor pilen er plantet uagtet, at I ikke opkræver penge herfor.

Ny Vraa er licensieret til at forhandle det plantemateriale vi sælger, og indestår, på vegne af indehaveren af ophavsretten, at gældende regler overholdes.