Pil & Miljø

Energipil er en landbrugsafgrøde, der har sine stærke sider når der tænkes på miljø- og klimaeffekter. Herunder får du nogle hurtige fakta om energipilen. Der er flere, som vi gerne fortæller om, hvis du kontakter os.

 • Energipil er CO2 neutral.
 • 1 ha. energipil = ca. 20 t. frisk vægt pr. år.
 • 1 ha. energipil = ca. 4.700 l. olie.
 • 1 ha. energipil giver op til 20 gange energien igen ift. den der anvendes for etablering mv. 
 • Kan anvendes til fordampningsanlæg på åben land uden menbran.
 • bioenergiMinimal brug af sprøjtemidler, kan dyrkes økologisk.
 • Rensning af spildevand.
 • Energipil gror omkring 4 m. om året - og op til 7 cm om dagen.
 • Energipil høstes hvert eller hvert andet år. 
 • Energipil skyder fra roden efter hver høst. 
 • Energipil kan bruge op til  5 mm vand om dagen. Derfor er den velegnet til renseanlæg.
 • 1 m2 jordareal med pil giver  6-10 m2 bladareal = stort lysoptagelse.
 • 1 liter olie = 2,5 kg. tør flis = 4,5 kg flis (direkte høst) med, 50% vandindhold.
 • Energipil er godkendt som enhver anden reformafgrøde. 
 • Energipil har en kvælstofkvote på 120 kg. N/ha/år. 
 • Energipil er er ideel til plantning på
 • vandindvindingsområder idet "lysåben skov" giver den bedste renseeffekt.
 • Energipil har en kulstofbinding der er op til 5 gange større i forhold til en almindelig skovkultur.

 

Energipil har en meget lang vækstperiode. Målinger der har vist, at pil i vækstperioden har forbrugt op til 5 mm vand i døgnet.

Energipil er i miljømæssig sammenhæng blevet anerkendt for sin evne til at optage forskellige former for uønskede partikler i forurenet jord, havnesediment m.v. Der udplantes energipil, for at optage de mobile tungmetaller, der så senere ved afbrænding separeres. Skitsen nedenfor giver en fornemmelse af mulighederne


Ny Vraa Bioenergi I/S - Tlf.: +45 9696 6200