40 Cm Pil I Bundt 500X500
40 Cm Pil I Bundt L 500X500

Jagtpil stikling Gudrun

325,00 DKK

Beskrivelse

SÆSONVARE 
100 stk. økologisk jagtpil i bdt. - længde 40cm

Gudrun: 
En sort der ikke bliver så høj i sin tilvækst, men sætter mange skud efter nedklipning. Gudrun har store og brede blade og er en klon som vildtet er glad for at stå i da den yder god dækning (og tilsyneladende smager godt) 

Jagtpil stiklinger fås i følgende varianter: 
Gudrun
Karin 
Torhild

Læs mere om de forskellige pilsorter og deres egenskaber her. 

NB - Certificeret plantemateriale.

Vi er glade for, at du har valgt at købe en eller flere af vores pilekloner. Pileklonerne er sortbeskyttet i henhold til EU's forordning nr. 2100/94 om forædlerretten og har benævnelsen EU9312.

Sortbeskyttelsen indebærer, at alt opformering, produktion og salg af stiklinge, markedsføring, eksport m.m. uden samtykke fra indehaveren af ophavsretten (her Lantmännen) er forbudt. Overtrædelse af denne kan medføre erstatningsansvar, samt at den ulovlige opformerede pil beslaglægges/destrueres.

Det er således ikke tilladt, at invitere venner, kollegaer m.m. til selvhøst på de arealer, hvor pilen er plantet uagtet, at I ikke opkræver penge herfor.

Ny Vraa I/S er licensieret til at forhandle det plantemateriale vi sælger, og indestår, på vegne af indehaveren af ophavsretten, at gældende regler overholdes.