40 Cm Pil I Bundt 500X500
40 Cm Pil I Bundt L 500X500

Energipil stikling Tora

300,00 DKK

Beskrivelse

SÆSONVARE 
100 stk. økologisk energipil i bdt. - længde 40cm

Tora
En meget nem energipil, der giver nogle af de højeste høstudbytter i markbruget. 
Tora sætter lange, let snoede stammer og ikke så mange sideskud, som mange andre energipil typer. Det gør at specielt pürsch på hårvildt er spændende, da man kan gå for enden af marken og spotte ned igennem rækkerne, hvor dyrene ligger. Når dyrene er spottet, er det op til jægerens pürsch egenskaber at nærme sig dyrene.

Energipil stiklinger fås i følgende varianter: 
Bjørn
Tordis
Inger
Tora 

Læs mere om de forskellige pilsorter og deres egenskaber her

NB - Certificeret plantemateriale.

Vi er glade for, at du har valgt at købe en eller flere af vores pilekloner. Pileklonerne er sortbeskyttet i henhold til EU's forordning nr. 2100/94 om forædlerretten og har benævnelsen EU9312.

Sortbeskyttelsen indebærer, at alt opformering, produktion og salg af stiklinge, markedsføring, eksport m.m. uden samtykke fra indehaveren af ophavsretten (her Lantmännen) er forbudt. Overtrædelse af denne kan medføre erstatningsansvar, samt at den ulovlige opformerede pil beslaglægges/destrueres.

Det er således ikke tilladt, at invitere venner, kollegaer m.m. til selvhøst på de arealer, hvor pilen er plantet uagtet, at I ikke opkræver penge herfor.

Ny Vraa I/S er licensieret til at forhandle det plantemateriale vi sælger, og indestår, på vegne af indehaveren af ophavsretten, at gældende regler overholdes.