Jagtpleje

Når pilene bliver 2 til 3 år, kan de med fordel klippes i 1 meters højde, hvorefter pilene væltes helt eller delvist overskårende ned over hinanden. Den delvist overskårende pil vil vokse videre i liggende tilstand. Blandet med højtvoksende græs dannes der huler inde ved stammerne og dermed gode muligheder for fasanerne til af finde ly for vådt vejr. Et drømmeterræn for spaniels.Startbaner


For at stoppe fasanerne fra at løbe ud af remisen kan der med stor fordel laves en startbane i forbindelse med krattet. Fasanerne er ikke meget for at skulle krydse et åbent stykke.   

Her vil fuglene trykke inde i krattet, før de bliver presset nok af hundene til at lette.  

Hold startbanerne slået hele sommeren, så nyklækkede kyllinger kan komme ud at tørre efter en tung dansk sommerbyge.  

De samme startbaner kan med fordel benyttes som foderspor, hvor foderet bredspredes.  


Ledelinier
Vildtet benytter ofte ledelinier i terrænnet.

Forbind evt. remiser og fodermarker med en hurtigt voksende ledelinje. Her går fuglene i sikkerhed for de flyvende prædatorer.    

Jagtmæssigt er det altid spændende at gå ledelinjerne igennem, da de tiltrækker alle former for vildt. Det kan både være harer, agerhøns, fasaner, råvildt og snepper, der skyder ud af pilene.   

 

Bukkestokken

På nyplantede arealer kan der plantes ca. 2 meter høje stokke, som med sikkerhed vil bringe sommerbukken ud af busken. En sådan territorial pæl kan de færreste bukke stå for at feje på. Den kan ses vidt omkring og advare rivaler om, at her hersker revirbukken. Jævnligt vil bukken komme og besigtige pælen og evt. tage kampen op med indtrængende rivaler.  

 

Bryd øjet

På de flade arealer er det i jægerøjne dejligt at se en pilemark bryde øjet i det langstrakte landskab.    

 

Pilemarken er til gavn for alle, der bruger naturen

Landmanden der ejer jorden, kan tillige få et positivt dækningsbidrag på sin agerjord.  

Vildtet og insekterne får et område, der kan holdes fri for kemikalier og tunge maskiner i de kritiske perioder, når de jordrugende fugle ligger på rede, når harene har killinger, og når de nye rålam er sat.   

Jægeren får et areal, hvor der altid er noget hjemme. Både i bukkejagten, hvor de fine pilestokke fejes med stor fornøjelse at den territoriehævdende buk, men også i den store jagtsæson, hvor alle former for vildt søger ly i pilemarkerne.   

Vildtmagneten i det åbne landskab redder mange fugle og dyr fra den hårde tilværelse, der præger markvildtet i det intensive landbrug.  Herfra er det så op til jægeren at høste af overskuddet.

Ny Vraa Bioenergi I/S - Tlf.: +45 9696 6200