Energipil

På Ny Vraa Bioenergy dyrker vi ca. 230 ha. med energipil og poppel. Igennem årene har vi plantet mere end 2000 ha. for andre landmænd og virksomheder. Dette har givet os en ret stor erfaring og ikke mindst kendskab til energipilen og poppel.

Den erfaring tilbyder vi i dag i vores totalkoncept, der inkluderer alt lige fra salg af stiklinge, tilplantning og høst. Ved siden af dette påtager vi os i stigende grad rådgivningsopgaver for landmænd og virksomheder der vil bruge energipilen som næringsstoffilter. Hvis du vil vide mere så kontakt os gerne.

Fakta om dyrkning af energipil.

Energipil er et godt alternativ til produktion af flis, hvad enten det er til eget stokerfyr eller til videresalg. Energipil er en støtteberettiget reformafgrøde med sin egen kvælstofkvote (120 kg./ha. om året). Afgrøden skal dyrkes og behandles med lige så stor en professionel tilgang som du har i forhold til andre afgrøder, du dyrker på din ejendom.

 

Såbedet skal være optimalt forberedt, som var det til enhver anden afgrøde.

Pilen skal, efter plantning, tromles og herefter passes i forhold til renholdelse enten med kemi eller mekanisk renholdelse eller med en kombination af disse.

Under optimale forhold få pilen hurtigt fat og iløbet af ganske få måneder er pilen vokset betragteligt. 
Efter ca. 1/2 år er pilen blevet mellem 4-5 meter høje. 

Vinteren efter etablering skal arealet brakpudses, for at pilene kan buske sig, arealet kan blive rengjort og der kan bliver udbragt kvælstof, enten i form af husdyrgødning eller NPK.

 

Herefter er det meget individuelt, hvad der skal ske i forhold til arealet, men det generelle billede er, at nu kan pilen klare sig i forhold til ukrudt m.v.

Ønsker du yderligere uddybende information om dyrkning af energipil så kontakt os gerne.

Valg af pilekloner. 

Til energipil anbefaler vi de svenske pilekloner fra Svalöf Weibull. Klonerne udmærker sig med en høj tilvækst som gør, at de under gode forhold vokser op til 4 meter det første år. Væksten er ydermere meget lige, hvilket gør den særdeles velegnet til maskinhøst. Læs mere om de svenske pilekloner her men husk, at tallene er fra Sverige og således ikke et udtryk for hvordan de vokser andre steder. Vi har på Ny Vraa alle pileklonerne udplantet så du ved selvsyn kan se dem når de er etableret.

Økonomi.

Som omtalt tidligere så er det en tommelfingerregel, at økonomien i dyrkning af energipil, er lige så god eller bedre, når kornprisen er på 120 kr. eller derunder. Det er selvfølgelig gældende ved den nuværende pris for energiflis. Dyrkningsøkonomi er jo altid meget subjektiv. Gode jorde og god pasning giver bedre økonomi end det modsatte. En ting er sikkert. Passes arealerne der er tilplantet ikke optimelt så får du heller ikke et optimalt udbytte. Har du uddybende spørgsmål til økonomien i dyrkningen af energipil så kontakt os gerne. 

Pil til andre formål: 

Pil har en række gode egenskaber som kan udnyttes til andre formål. Læs f.eks. rapporten fra Ulrich Karlson og Mette Nielsen, Danmarks Miljøundersøgelser og Stefan Trapp, Danmarks Tekniske Universitet om 'Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter. Du kan downloade hele rapporten her.

Der findes andre der har arbejdet med alternative anvendelser af pilearealer. Har du et specifikt behov så sig til, vi giver gerne gode råd.

Maskiner:

De maskiner der anvendes til plantning og høst af pil er alle specialudviklede. Vi er selv med inde i den udvikling, hvilket du kan læse mere om på de næste sider.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev til højre på siden, og bliv opdateret på blandt andet maskinnyheder

Ny Vraa Bioenergi I/S - Tlf.: +45 9696 6200