Egenskaber

Ved at plante pilestiklinger, kan du udnytte dyrkede arealer, store som små, eller 
markens våde hjørner, og forme din egen remise til gavn 
for vildtet både sommer og vinter.


Fælles for alle typerne er, at de er fremavlet til at være meget frosttålelige. De er næsten fri for bladrust, galmyg og de fleste andre betydningsfulde sygdomme og skadedyr.

Pilene er meget etableringssikre, de har tidligt løvspring April/maj og et meget sent løvfald hen i november måned.

Vidste du, at energipil indeholder 12-14% protein, hvilket er det samme som hvede. Derfor er en pilemark lige så god som et fodertrug til hårvildtet.

For alle nedestående pil gælder, at bliver de plantet og passet optimalt vil de i de fleste tilfælde nå 1,5 til 3,5 meter i tilvækst allerede i planteåret.


Tora

En meget nem energipil der giver nogle af de højeste høstudbytter i markbruget. 

Tora sætter lange, let snoede stammer og ikke så mange sideskud som mange andre energipil typer.

Det gør at specielt pürsch på hårvildt er spændende da man kan gå for enden af marken og spotte ned igennem rækkerne hvor dyrene ligger. Når dyrene er spottet er det op til jægerens pürsch egenskaber at nærme sig dyrene.

IngerEnergi sort der på velplejet og passet areal godt kan opnå 4 meters tilvækst i planteåret.
Karin

En af de foretrukne til klovbærende vildt. Karin kræver en god jord med vandholdende evne for sikker etablering.

Sven

Ligger i den høje ende af afkastskalaen. Den er hårdfør og sætter meget lige og flotte stammer.

Tordis

En meget etableringssikker pil. Den breder sig med mange sideskud fra roden efter to år. 
Ved optimal pasning og rimelige vækstbetingelser når den 3-4 meter i højden i planteåret.

Gudrun

Favoritten på hårvildtets kostplan. Kan være svær at etablere visse steder p.g.a. vildtbid.

Gudrun er meget bredbladet, busket i væksten og bliver ikke så høj som de andre energipil.


Fremspiringsprocenten på veletableret såbed er ca. 95 % ved 
optimal pasning. På jord med stort ukrudts tryk vil fremspirings 
procenten normalt være lavere.

 

Poppler. 

Træet vokser hurtigt op og giver højde i en remise til fasanernes 
nattesæde. Den kan med fordel opstammes efter nogle års vækst, 
så der kan komme lys ned til underbevoksningen. 

Generelt for at poppel trives skal den plantes i læ, på varm jord med adgang til vand.

Poppel er meget sart overfor kemikalier og mekanisk renholdelse. Derfor anbefaler vi at arealet der skal plantes enten reolpløjes eller at der laves en plantning hvor der kan renholdes med hånd eller klippes med græsslåmaskine ind til planterne. Læs mere om popplen under energipil.


Sorter  

OP42 - Vestamerikansk balsampoppel.

Trivedes rimeligt,  som en af de få sorter på de danske breddegrader. Normalt hører en poppel til i mellemeuropa hvor de har høj tilvækst. Denne sort sætter ikke vandrette rodskud.

 


Vidste du:

Bukkestokke 

Stokken bruges både til at lokke bukken frem fra skjulet, ud i det fri. 
For at tilse fejningen eller om der er rivaler i området. Stokken kan 
også med fordel bruges til at markere hvor langt man mener man 
vil skyde. Plant f.eks stokken 100 meter fra hochstanden. 
Så kan man derfra vurdere hvor langt skuddet der skal afgives er. 

 

Alt materiale sendes med udførlig plantnings- og vedlige-
holdelsesanvisning.

Send din bestilling eller ønske om yderligere information til nyvraa@nyvraa.dk

Eller ring på tlf. 9696 6200

Ny Vraa Bioenergi I/S - Tlf.: +45 9696 6200