Buejagt

Der har været drevet buejagt på Ny Vraa siden 1999.

De store arealer med pil, levende hegn og plejespor med græstyper er optimale til buejagt. Den massive bestand af klovbærende vildt kræver en fornuftig afskydning, hvilket vi her på stedet gør med bue. Jagten drives primært som anstandsjagt, men der er i visse områder også mulighed for pürsch.

Der er i løbet af årene nedlagt både rådyr, hare, fasan, agerhøne, skovdue, krikand og gråand med bue på området. De større vildtarter som dåvildt og kronvildt er der kommet en del af på arealerne de sidste år, men lovgivningen tillader endnu ikke, at de afskydes med bue.

De kunder vi har til buejagten er fast bookede fra år til år, men hvis det har din interesse, så skriv til anders@nyvraa.dk og forhør om muligheden for at blive skrevet op til eventuelle ledige datoer.


Ny Vraa Bioenergi I/S - Tlf.: +45 9696 6200